Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ

Աշտարակի քաղաքային համայնքի Բարեկարգում ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄԱԲԳ-ԳՀԾՁԲ-22/7/1

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Շինարարական մեքենաների և սարքերի վարձակալություն` մեքենավարի հետ մեկտեղ

ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Հանրակացարաններ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՏԿԵՆ ՄԾ Հանրակացարաններ ՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ծրագրերի համար

ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/33

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բնական գազ

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԱՄԲՀ-ՋՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 27.06.2022

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ ջրային և կոյուղիների խողովակաշարերի համար

Ալավերդու պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱՊՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) համակարգիչ, Լուսանկարչական խցիկների կաղապարներ

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բնական գազ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/158

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Պարարտանյութեր և ազոտի միացություններ

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/9

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Դյուրակիր համակարգիչներ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/238

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Հեռախոսային քարտեր, Կենցաղային սառնարաններ, Օդորակիչ սարքեր

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am