Am  En 
Ապրանքներ
Աշխատանքներ
Ծառայություններ
A - Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
B - Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
C - Մշակող արդյունաբերություն
D - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E - Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում
F - Շինարարություն
G - Մեծածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
H - Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
I - Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
J - Տեղեկատվություն և կապ
K - Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
L - Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
M - Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
N - Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
P - Կրթություն
Q - Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
R - Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
S - Սպասարկման այլ ծառայություններ
Չդասակարգված ծանուցումներ
Գնման առարկա Բժշկական սարքեր
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 10։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 11։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Տանիքապատման և այլ հատուկ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ծանրաքարշ/մարդատար փոխադրամիջոցների անիվներ
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 15։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Պոլիէթիլենի թափոններ և աղբի տոպրակներ ու պարկեր, Էլեկտրական լամպեր, Լվացող նյութեր, Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 14։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 11։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Բենզին
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 15։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Չհրկիզվող պահարաններ
Հրապարակվել է:20.11.2019
Վերջնաժամկետ: 27.11.2019 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 44