Հայերեն  Enlish  Русский 
Գնման առարկա Խոհանոցային սարքեր, Ավելներ, խոզանակներ և այլ կենցաղային մաքրող պարագաներ, Լվացող նյութեր
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 14։40 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Աղբարկղեր
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) սարքեր, Կցվող սարքեր
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 11։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Տանիքների շրջանակների մոնտաժման աշխատանքներ, Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 14։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Աշխատանքային ձեռնոցներ, Պոլիէթիլենի թափոններ և աղբի տոպրակներ ու պարկեր, Նշումների տետր, Ագրոքիմիական արտադրանք, Հաշվիչ մեքենաներ, Գրասենյակային նյութեր, Փաստաթղթերի պահպանման արկղեր, Գրասենյակային փոքր սարքավորումներ, Թղթի ամրակներ, Ծրարներ, Ապահովիչների վահանակներ և արկղեր, Էլեկտրական պարգաներ և գործիքներ, Զուգարանի թուղթ, թաշկինակներ, ձեռքի սրբիչներ և անձեռոցիկներ, Աղբարկղեր, Մկրատներ, Գրասենյակային պարագաներ, Քանոններ, Լվացող նյութեր
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Համակարգային հորմոններ, բացառությամբ` սեռական հորմոնների, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` շնչառական համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 13։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ոսկերչական և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 12.06.2020 11։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ գազամուղների համար, Վերագազաֆիկացման ծառայություններ
Հրապարակվել է:05.06.2020
Վերջնաժամկետ: 15.06.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 41