Am  En 
Ապրանքներ
Աշխատանքներ
Ծառայություններ
A - Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
B - Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
C - Մշակող արդյունաբերություն
D - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E - Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում
F - Շինարարություն
G - Մեծածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
H - Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
I - Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
J - Տեղեկատվություն և կապ
K - Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
L - Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
M - Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
N - Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
P - Կրթություն
Q - Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
R - Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
S - Սպասարկման այլ ծառայություններ
Չդասակարգված ծանուցումներ
Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 05.09.2019 09։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վառելիք
Հրապարակվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 30.08.2019 11։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վառելիք
Հրապարակվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 30.08.2019 16։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Կինո- և տեսաֆիլմերի ծառայություններ
Հրապարակվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 30.08.2019 13։10 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման հետ կապված ծառայություններ
Հրապարակվել է:22.08.2019
Պարզաբանվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 29.08.2019 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ցուցահանդեսների. տոնավաճառների և համագումարների կազմակերպման ծառայություններ
Հրապարակվել է:22.08.2019
Պարզաբանվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 29.08.2019 11։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ցուցահանդեսների. տոնավաճառների և համագումարների կազմակերպման ծառայություններ
Հրապարակվել է:19.08.2019
Պարզաբանվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 26.08.2019 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ծորակներ կամ փականներ
Հրապարակվել է:21.08.2019
Պարզաբանվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 28.08.2019 16։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Անվտանգության, հակահրդեհային, ոստիկանական և պաշտպանական սարքեր, Հակահրդեհային սարքեր
Հրապարակվել է:21.08.2019
Պարզաբանվել է:23.08.2019
Վերջնաժամկետ: 28.08.2019 11։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 37