Am  En 
Ապրանքներ
Աշխատանքներ
Ծառայություններ
A - Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
B - Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
C - Մշակող արդյունաբերություն
D - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E - Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում
F - Շինարարություն
G - Մեծածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
H - Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
I - Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
J - Տեղեկատվություն և կապ
K - Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
L - Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
M - Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
N - Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
P - Կրթություն
Q - Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
R - Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
S - Սպասարկման այլ ծառայություններ
Չդասակարգված ծանուցումներ
Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 02.07.2019 17։20 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Էլեկտրական լարեր, Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 02.07.2019 15։20 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 02.07.2019 14։20 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Արևային վահանակներ, Շինարարական զանազան նյութեր
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 03.07.2019 17։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 28.06.2019 17։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Շինարարական զանազան նյութեր, Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի հաղորդակցության և հոսանքագծերի, մայրուղիների, ճանապարհների, թռիչքադաշտերի և երկաթուղիների համար; հարթեցման աշխատանքներ
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 08.07.2019 17։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի հաղորդակցության և հոսանքագծերի, մայրուղիների, ճանապարհների, թռիչքադաշտերի և երկաթուղիների համար; հարթեցման աշխատանքներ
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 10.07.2019 14։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 03.07.2019 09։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ավտոմեքենաներ
Հրապարակվել է:25.06.2019
Վերջնաժամկետ: 02.07.2019 13։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 49