Am  En 
Ապրանքներ
Աշխատանքներ
Ծառայություններ
A - Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
B - Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
C - Մշակող արդյունաբերություն
D - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E - Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում
F - Շինարարություն
G - Մեծածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
H - Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
I - Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
J - Տեղեկատվություն և կապ
K - Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
L - Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
M - Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
N - Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
P - Կրթություն
Q - Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
R - Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
S - Սպասարկման այլ ծառայություններ
Չդասակարգված ծանուցումներ
Գնման առարկա Անվտանգության, հակահրդեհային, ոստիկանական և պաշտպանական սարքեր
Հրապարակվել է:15.01.2020
Փոփոխվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.02.2020 16։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 31.01.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Բժշկական սպառման առարկաներ
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 30.01.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Փոքրածավալ բեռնատարներ (պիկապներ)
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.01.2020 12։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վառելիք
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.01.2020 10։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վառելիք
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.01.2020 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վառելիք
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.01.2020 11։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.01.2020 14։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ծառայություններ
Հրապարակվել է:17.01.2020
Վերջնաժամկետ: 24.01.2020 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 49