Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՊՁԲ-20/4

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Խոհանոցային սարքեր, Ավելներ, խոզանակներ և այլ կենցաղային մաքրող պարագաներ, Լվացող նյութեր

Արմավիրի համայնքապետարանի Բարեկարգում տնօրինությունը
Գնանշման հարցում : ԱՔ-ԲՏ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Աղբարկղեր

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ-20/30

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) սարքեր, Կցվող սարքեր

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՖՀԻ-ԳՀԱՇՁԲ-20/29

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Տանիքների շրջանակների մոնտաժման աշխատանքներ, Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ

ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Գնանշման հարցում : ՄԿԻ-ԳՀԱՊՁԲ20/21

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/09

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Աշխատանքային ձեռնոցներ, Պոլիէթիլենի թափոններ և աղբի տոպրակներ ու պարկեր, Նշումների տետր, Ագրոքիմիական արտադրանք, Հաշվիչ մեքենաներ, Գրասենյակային նյութեր, Փաստաթղթերի պահպանման արկղեր, Գրասենյակային փոքր սարքավորումներ, Թղթի ամրակներ, Ծրարներ, Ապահովիչների վահանակներ և արկղեր, Էլեկտրական պարգաներ և գործիքներ, Զուգարանի թուղթ, թաշկինակներ, ձեռքի սրբիչներ և անձեռոցիկներ, Աղբարկղեր, Մկրատներ, Գրասենյակային պարագաներ, Քանոններ, Լվացող նյութեր

ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՆՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ԴԵՂ-20/3

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Համակարգային հորմոններ, բացառությամբ` սեռական հորմոնների, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` շնչառական համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Ճգնաժամային Կառավարման Պետական Ակադեմիա
Գնանշման հարցում : ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-20/09

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Ոսկերչական և հարակից արտադրանք

ԲՅՈՒՐԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄ-ԲՅՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/16

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ գազամուղների համար, Վերագազաֆիկացման ծառայություններ

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՊՁԲ-20/3

Հրապարակված է: 05.06.2020

Գնման առարկա Մաքրման համար կիրառվող էլեկտրական կենցաղային սարքավորումներ, արդուկներ, Հովհարիչներ, Տնային պայմաններում կերակրատեսակների պատրաստման կամ ջեռուցման սարքեր, Օդորակիչ սարքեր

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am