Am  En 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Այլ ընթացակարգ : T19041919

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Զանազան համակարգչային ծրագրային փաթեթներ և օպերացիոն համակարգեր

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : Մրցույթի համարը 24/19

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Կենցաղային տեխնիկա, Շինարարական նյութեր

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : Մրցույթի համարը 25/19

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Կենցաղային տեխնիկա

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ
Մեկ անձից գնում : ՀՄԱ-ԱՊՁԲ- 03/19

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/41

Հրապարակված է: 11.04.2019

Գնման առարկա Կառույցի հարդարման աշխատանք

ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱՅԿԵՆՍ-ԳՀԱՊՁԲ-19/28

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք

Գնահատման և թեստավորման կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳԹԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/03

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ԿԱՌԼԵՆ ԵՍԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
Գնանշման հարցում : ԿԵԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ԴԵՂ-19/6

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

ԿԱՌԼԵՆ ԵՍԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
Գնանշման հարցում : ԿԵԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-ԲՈՒԺ-19/7

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք, Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

Վայրի Բնության և Մշակութային Արժեքների Պահպանման Հիմնադրամ
Այլ ընթացակարգ : No. 002/2019

Հրապարակված է: 19.04.2019

Գնման առարկա Ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ, Տարանցիկ ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am