Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՆՄԲԿ-ԳՀԾՁԲ-20/61

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման հետ կապված ծառայություններ

ԹԻՎ 4 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ4ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-20/17

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Վիրակապեր, սեղմիչներ, վիրաբուժական թել, անոթակապեր

Արենիի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՐԵՆԻՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/20

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/07/4109 4110

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) համակարգիչ, Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուներ, Ձայնային օպերատորի վահանակ, Հաղորդակցման սարքեր

Ռազմավարական զարգացման գործակալություն ՀԿ
Այլ ընթացակարգ : LSDP-2020/044

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Մասնագիտական հագուստ, հատուկ արտահագուստ և պարագաներ, Տպագրական և դրան առնչվող ծառայություններ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ԳԻՏԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՕԴՔԳՏԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/20

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր, Բենզոլ

Խաչփարի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄԽՀ-ԳՀԾՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ՋՐԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԼՄՋՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Աթոռներ, Գրասեղաններ և սեղաններ, Գրապահարաններ, Մանկական մահճակալներ, Զգեստապահարաններ, Ճաշասեղաններ

Փարաքարի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄՓՀՓՀ-ԳՀԾՁԲ-20/30

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Բերքանուշի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄԴՀԱ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2

Հրապարակված է: 16.07.2020

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am