Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ԿԱՌԼԵՆ ԵՍԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
Գնանշման հարցում : ԿԵԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ՊԱՐ-20/2

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր

ԿԱՌԼԵՆ ԵՍԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ
Գնանշման հարցում : ԿԵԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-ՔԻՄ-20/3

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք

Երևանի հ.36 հիմնական դպրոց
Գնանշման հարցում : Ե36ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ

Եր. Հ. Ղափլանյանի անվ. դրամատիկական թատրոն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԵՀՂԱԴԹ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Տանիքապատման և այլ հատուկ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՊՄԱԹ-ԳՀԱՊՁԲ-19/42

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Ծանրաքարշ/մարդատար փոխադրամիջոցների անիվներ

Սուրբ Աստվածամայր ԲԿ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Պոլիէթիլենի թափոններ և աղբի տոպրակներ ու պարկեր, Էլեկտրական լամպեր, Լվացող նյութեր, Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ԳԵՂԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄԳՀ-ԳՀԱՊՁԲ-03/19

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ԳԵՂԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄԳՀ- ԳՀԱՊՁԲ -02/19

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Բենզին

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՊՄԱԹ-ԳՀԱՊՁԲ-19/41

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Չհրկիզվող պահարաններ

ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (UNDP), ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Այլ ընթացակարգ : RFP 111/19

Հրապարակված է: 20.11.2019

Գնման առարկա Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am