Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՃԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/07

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Բենզին

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/18

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Վերելակների մասեր

Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղ
Գնանշման հարցում : ԵՊՀ-ԻՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/06

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Բազմացնող սարքավորումներ, Տոներ լազերային տպիչների/հեռապատճենահանող մեքենաների համար, Թանաքային քարթրիջներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/26

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
Մեկ անձից գնում : ՀՀՀ-ՀՄԱԱՊՁԲ-21/14

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Տաղավարների կառուցման աշխատանքներ , Հեռուստատեսային արտադրանքի հետ կապված ծառայություններ

Վեդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Մեկ անձից գնում : ՎԲԿ-ՀՄԱԱՊՁԲ-21/19

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք, Դեղագործական արտադրանք

Եղեգնուտի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱՄ-ԵՀՄ-ԳՀԱՊՁԲ -21/02

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Հացահատիկ

Լոռու մարզի Շնողի Հեքիաթ մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԼՄՇՀՀՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/01/1

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Ձու, Բանջարեղեն, մրգեր և ընդեղեն, Կարտոֆիլ և կարտոֆիլից ստացված արտադրանք, Մշակված մրգեր և բանջարեղեն, Մաքրազտված ձեթեր և յուղեր, Կաթնամթերք, Հացահատիկային արտադրանք, Օսլա և օսլայից արտադրանք, Հացամթերք, թարմ հրուշակեղեն և տորթեր, Շաքար, Կակաո, շոկոլադ և շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն, Թեյ, Համեմունքներ և ամոքանքներ, Զանազան սննդամթերք և չոր մթերքներ

«Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵԷՏ-ԳՀԱՊՁԲ-21/10

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Քսայուղեր և քսանյութեր

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/ԳԱ-2

Հրապարակված է: 11.05.2021

Գնման առարկա Լրագրաթուղթ, Գրասենյակային նյութեր, Օրագրերի կամ օրացույցների տակդիրներ, Գրասենյակային փոքր սարքավորումներ, Թղթյա գրենական պիտույքներ և այլ պարագաներ, Գրասենյակային պարագաներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am