Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №199/GArm/19_4.3_00/23.08.19

Հրապարակված է: 23.08.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՖՀԻ-ԳՀԱՊՁԲ -19/29

Հրապարակված է: 23.08.2019

Գնման առարկա Վառելիք

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՆ ԳՀԱՊՁԲ-2019/21/2

Հրապարակված է: 23.08.2019

Գնման առարկա Վառելիք

Անժելիկա Թամարյան Արտյոմի ԱՁ
Գնանշման հարցում : ԱՁ-ԳՀԾՁԲ-2019/1

Հրապարակված է: 23.08.2019

Գնման առարկա Կինո- և տեսաֆիլմերի ծառայություններ

Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-19/31

Հրապարակված է: 22.08.2019

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման հետ կապված ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/166

Հրապարակված է: 22.08.2019

Գնման առարկա Ցուցահանդեսների. տոնավաճառների և համագումարների կազմակերպման ծառայություններ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՍՊԳՀԾՁԲ-19/33

Հրապարակված է: 19.08.2019

Գնման առարկա Ցուցահանդեսների. տոնավաճառների և համագումարների կազմակերպման ծառայություններ

Ջրառ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-19/23

Հրապարակված է: 21.08.2019

Գնման առարկա Ծորակներ կամ փականներ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ԳՀԱՊՁԲ-2019/11-2-ԵՊԲՀ

Հրապարակված է: 21.08.2019

Գնման առարկա Անվտանգության, հակահրդեհային, ոստիկանական և պաշտպանական սարքեր, Հակահրդեհային սարքեր

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՎԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/33

Հրապարակված է: 21.08.2019

Գնման առարկա Տրանսպորտային սարքեր և օժանդակ տրանսպորտային ապրանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am