Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Հարավային Կովկասի առաքելություն ՀԿ
Այլ ընթացակարգ : Procurement of hygiene items

Հրապարակված է: 25.11.2020

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, Բժշկական սպառման առարկաներ, Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ, Բժշկական սարքերի հավաքածուներ, Մաքրող արտադրանք

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №011/GArm/21_4.3_026/24.11.20

Հրապարակված է: 25.11.2020

Գնման առարկա Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ, Հայտնաբերման և վերլուծության սարքավորումներ, Հայտնաբերման սարքավորումներ, Վերլուծության սարքավորումներ, Գազի քրոմատոգրաֆներ, Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ, Փորձարկման և չափման մեքենաներ և սարքավորումներ, Գազի հայտնաբերման սարքեր, Գազի փորձարկման հավաքածուներ, Գազային սարքեր, Գազի զտիչներ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՋԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/16

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Սկաներներ համակարգիչների համար, Տպիչներ եւ պլոտերներ

«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-ԳԼԲՍ-20/14

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Բժշկական սարքերի հավաքածուներ

Էջմիածնի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՄԷՀ ԳՀԱՊՁԲ 21/1

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Բնական գազ

ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (UNDP), ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Այլ ընթացակարգ : RFP 153/20

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման մշակման ծառայություններ

Վայքի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/11/30

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Բենզին

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Գնանշման հարցում : ՀԿԱԾ-ԳՀԾՁԲ-21/5

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին

ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (UNDP), ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Այլ ընթացակարգ : RFQ 155/20

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Արևային էներգիա, Արևային վահանակներ, Արևային էներգիայի ստացման համակարգի տեղադրում

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Բաց մրցույթ : ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2020/2Փ

Հրապարակված է: 30.11.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am