Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ +374(11) 83 63 37
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

Գնումների մասնագետի ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Դասընթացներ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Երևանի «Բաղրամյան ԱԿ» ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 24/10

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր, Մանրէազերծման, ախտահանման և հիգիենայի սարքեր, Դեղագործական արտադրանք

Գյումրու Երեխաների տուն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳԵՏ-ԳՀԱՊՁԲ-24/04

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

ՇԱՏԻՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՇՄԴԳՀԾՁԲ24/11

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Երկաթուղային փոխադրումների ծառայություններ

ԱՐԱՔՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԱՄԱՀ-ՏՎ-ԳՀԾՁԲ-24/12

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Շինարարական մեքենաների և սարքերի վարձակալություն` մեքենավարի հետ մեկտեղ

Նորապատ գյուղի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄՄՀ ՆԳՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/3

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Կենդանիների խնամքի կենտրոն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿԽԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2024/13

Հրապարակված է: 28.02.2024

Գնման առարկա Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ

Մեծամոր համայնքի լուսավորություն եվ կանաչապատում ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱՄՄՀԼԿՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/1

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Էլեկտրահաղորդման օդային գծեր, Ցեմենտ

Ախուրյանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-24/04

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Ավտոմոբիլային պարկի կառավարման ծառայություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՇՁԲ-24/2

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Անվտանգության որոշակի աստիճան ունեցող տպագիր նյութեր

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՆԳՆ Կ ԳՀԾՁԲ-24/3

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Ավտոմոբիլային պարկի հետ կապված օժանդակ ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2023 Tender.am