Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Բաց մրցույթ : ՊԵԿ-ԲՄԽ-ԱՇՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՆՄԲԿ-ԳՀԾՁԲ-21/2

Հրապարակված է: 21.10.2020

Գնման առարկա Լվացման և չոր մաքրման ծառայություններ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո ԳՀԱՊՁԲ-2021-ՃՈ/2-ԺԱՊԱՎԵՆ

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Վարորդական վկայականներ

ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն
Գնանշման հարցում : ՊՊԾ-ԳՀԱՊՁԲ-1/2020-23

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Հեռուստացույցներ, Կենցաղային սառնարաններ

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԿԲԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/20

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Բժշկական սպառման առարկաներ, Դեղագործական արտադրանք, Հականեխիչ (անտիսեպտիկ) և ախտահանիչ միջոցներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/262

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Սպորտային կառույցների շահագործման ծառայություններ

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀԱՊՀ-ԿՄ-ԳՀԾՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Հանրային հեռախոսային ծառայություններ

Վարչապետի աշխատակազմ
Գնանշման հարցում : ՎԱԿՏՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/14

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Թղթապանակներ, Գրելու թուղթ

«Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԿՏԿ-ԳՀԾՁԲ-20/14

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Հեռահաղորդակցման ծառայություններ, Հեռուստատեսային ծառայություններ

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԿԲԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/19

Հրապարակված է: 23.10.2020

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի և զգայական օրգանների համար

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am