Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀԱԷԿ ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-102/22

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Անիվներ, դրանց մասերը և պարագաներ

ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/38

Հրապարակված է: 19.05.2022

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր, Անձնական համակարգիչներ, Դյուրակիր համակարգիչներ, Մարտկոցներ, Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԿՈՄԻՏԵ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳՀ-22/04

Հրապարակված է: 26.05.2022

Գնման առարկա Տպագրական թանաք, Թղթապանակներ, Տոներային քարտրիջներ, Մշակված թուղթ և ստվարաթուղթ, Ծրարներ, Օրացույցեր

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ -22/15

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Ծիրան, Դեղձ, Մշակված բանջարեղեն, Զանազան սննդամթերք

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԳՇԲՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/ՇԱՐԺԻՉԻ ՅՈՒՂ և ՀԱԿԱՍԱՌԵՑՈՒՑԻՉ ՀԵՂՈՒԿ

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Քսանյութեր

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԳՇԲՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/էլ մարտկոց

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Մարտկոցներ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԳՇԲՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/անվադող

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Տրանսպորտային սարքեր և օժանդակ տրանսպորտային ապրանքներ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԳՇԲՕԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/վառելիք/2

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Բենզին

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/27

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՆՄԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/53

Հրապարակված է: 27.05.2022

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, Կաթետերներ, Անզգայացման գործիքներ, Սրտի արհեստական մասեր, Անվասայլակներ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am