Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՋՐԱՌԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ (ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ)
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄ-ՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02

Հրապարակված է: 04.04.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Մրգաշենի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02

Հրապարակված է: 04.04.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №111/GArm/20_4.3_129/03.04.20

Հրապարակված է: 03.04.2020

Գնման առարկա Անվտանգության ապահովման սարքեր

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/20

Հրապարակված է: 03.04.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/03/2693

Հրապարակված է: 03.04.2020

Գնման առարկա Կարի մեքենաներ

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : Մրցույթի համարը 11/20

Հրապարակված է: 30.03.2020

Գնման առարկա Դյուրակիր համակարգիչներ, Դյուրակիր համարգիչների պայուսակներ, Էլեկտրական սնուցման պարագաներ, Տեսամոնիտորներ, Համակարգչային սերվերներ

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : Մրցույթի համարը 10/20

Հրապարակված է: 23.03.2020

Գնման առարկա Հեռուստացույցներ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2020/04/2836

Հրապարակված է: 03.04.2020

Գնման առարկա Գործարարության հետ կապված ծառայություններ, իրավաբանություն, շուկայաբանություն, խորհրդատվություն, աշխատակիցների համալրում, տպագրություն և անվտանգություն, Բիզնես և կառավարման խորհրդատվություն և հարակից ծառայություններ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-20/53

Հրապարակված է: 03.04.2020

Գնման առարկա Լամպեր, Օճառ, Սպունգներ, Բուրումնավետ պատրաստուկներ և մոմեր, Մաքրող արտադրանք

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Գնանշման հարցում : ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-20/56

Հրապարակված է: 01.04.2020

Գնման առարկա Կրակմարիչների փրփուր, Հորատման ռետինափողրակներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am