Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Նոյեմբերյանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ21/04

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Լամպեր

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/21

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Կահույք, Բազկաթոռներ

Վարչապետի աշխատակազմ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՎԱՇՎՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Փորձանոթներ, Չափման գործիքներ, Ճշգրիտ կշեռքներ, Գազի բալոններ

ՀՀ ոստիկանության զորքեր
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՈԶ ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7/Բ/26/ԿՇԾ

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Շինարարական սարքեր, Շինարարական նյութեր

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/19

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Ուղեգորգեր

Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-21/20

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ Դատական Դեպարտամենտ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԴԴ-ԷԱՃԾՁԲ-21/03

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Հեռահաղորդակցման ծառայություններ, Համացանցային ծառայություններ

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/04

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Հեռուստացույցներ, Սառնարաններ և սառցարաններ, Օդորակիչ սարքեր

Նոյեմբերյանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ21/05

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Ցեմենտ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/12

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Միջոցառումների հետ կապված ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am