Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՔԵԱ-ԳՀԾՁԲ-21/2

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Փոխադրամիջոցների առանձին մասերին առնչվող պահպանման և վերանորոգման ծառայություններ

Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-21/14

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Թվային քարտեզագրման համակարգչային ծրագրային փաթեթներ

Երևանի քաղաքապետարան
Բաց մրցույթ : ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/56

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո-ԳՀԱՊՁԲ-32-ՔԱՐՏՐԻՋ-2021/ԱՎՎ

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Տոներային քարտրիջներ, Հատուկ նշանակության զանազան մեքենաներ

Վարչապետի աշխատակազմ
Գնանշման հարցում : ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԳՀԾՁԲ-21/6

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Երթևեկության դիտանցման (մոնիթորինգի) ծառայություններ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/13

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Ննջասենյակի կահույք

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-10/12

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Հայտարարությունների փակցման գրատախտակ, Գրադարակներ, Բժշկական կահույք, Ջերմաչափեր, Հայելիներ, Սեղաններ, խոհանոցային պահարաններ, գրասեղաններ և գրապահարաններ, Դարակներով պահարաններ, Ննջասենյակի կահույք, Խորհրդակցությունների սենյակի կահույք, Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, կարճ վարագույրներ և կտորե շերտավարագույրներ, Նյութերի ջերմամշակման սարքեր, Վարագույրների քիվեր և կախիչներ, Շինարարական նյութերին առնչվող ապրանքներ

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/30

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

Բերդի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԲՀ-ԳՀԾՁԲ-21/05

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Շրջակա միջավայրի անվտանգության ծառայություններ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-1/4

Հրապարակված է: 05.03.2021

Գնման առարկա Ցանցային մալուխներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am