Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ԱՐԱՐԱՏԻ Առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱԱԱՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/01

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ, Բժշկական սարքեր, Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ, Դեղամիջոցներ` ստամոքսաղիքային տրակտի և նյութափոխանակության , Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության և ոսկրամկանային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Դեղամիջոցներ` ոսկրամկանային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` միզասեռական համակարգի համար և հորմոններ, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար, պատվաստանյութեր, հակաքաղցկեղային և իմունոմոդուլյատոր նյութեր , Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի և զգայական օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` շնչառական համակարգի համար

Արթիկի տարածքային մանկավարժահոգեբանկան աջակցության կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՇՄԱՏՄԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ21/1

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Բնական գազ

ՀՀ ԱՆ Թոքաբանության ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԹԱԿ-ԳՀԾՁԲ-21/12

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Ավտոմոբիլային պարկի կառավարման, վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Եղվարդի Բարեկարգում և բնակֆոնդ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿՄԵԲԲՖ-ԳՀԱՊՁԲ-21/4

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Լամպեր

ՏԵՂԻ ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՏԱԱՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` սրտանոթային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Դեղամիջոցներ` միզասեռական համակարգի համար և սեռական հորմոններ, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` շնչառական համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Արմավիրի № 4 Մանկապարտեզ
Գնանշման հարցում : ԱՔ-Թ4Մ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Աթոռներ, Գրասեղաններ և սեղաններ, Խոհանոցային պահարաններ և գրապահարաններ, Ննջասենյակի, ճաշասենյակի և հյուրասենյակի կահույք, Զգեստապահարաններ

Արշալույսի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Բնական գազ

Արշալույսի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ- 21/01

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Աղբի հավաքման ծառայություններ

Թաիրովի բժշկական ամբուլատորիա ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱՄՓՀԹԲԱ-ԳՀԱՊՁԲ-21/3

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Համակարգային հորմոններ, բացառությամբ` սեռական հորմոնների, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Վ. Դվին համայնքի Մարգանիթա մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱՄՎԴՀՄ-ԳՀԱՊՁԲ -21/1

Հրապարակված է: 16.01.2021

Գնման առարկա Ձու, Բանջարեղեն, մրգեր և ընդեղեն, Միս, Կարտոֆիլ և կարտոֆիլից ստացված արտադրանք, Մշակված մրգեր և բանջարեղեն, Կենդանական կամ բուսական ծագման չմշակված ձեթ կամ յուղ, Մաքրազտված ձեթեր և յուղեր, Կաթնամթերք, Հացահատիկային արտադրանք, Օսլա և օսլայից արտադրանք, Հացամթերք, Չորահացեր և թխվածքաբլիթներ, պահածոյացված հրուշակեղեն և տորթեր, Շաքար, Կակաո, շոկոլադ և շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն, Մակարոնեղեն, Սուրճ, թեյ և հարակից արտադրանք, Համեմունքներ և ամոքանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am