Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո ԳՀԱՊՁԲ-ԱՐԳԵԼԱՊԱՏՆԵՇ/2021/ՃՈ-43

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Ապահովության արգելապատնեշներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/36

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ, Պատշգամբների հետ կապված աշխատանքներ

ՀՀ նախագահի աշխատակազմ
Գնանշման հարցում : ՀՆԱ-ԳՀԱՊՁԲ-21/66

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Դյուրակիր համակարգիչներ

Ալավերդու քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԼՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/13

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Դիզելային վառելիք

Եղեգնաձորի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՎՁՄ-ԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/ՉԹԱԿՀԱ

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/155

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ
Գնանշման հարցում : ՀՊ-ԳՀԾՁԲ-03/21

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Վիրուսներից պաշտպանող համակարգչային ծրագրային փաթեթներ, Ծրագրային ապահովման մշակման ծառայություններ

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1-ՆՅՈՒԹԵՐ

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Անձնական խնամքի պարագաներ, Զուգարանի թուղթ, թաշկինակներ, ձեռքի սրբիչներ և անձեռոցիկներ, Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք

Ալավերդու քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԼՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/12

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Դիզելային վառելիք

Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-21/09

Հրապարակված է: 16.06.2021

Գնման առարկա Օդորակման սարքավորումներ, Օդորակման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ, Վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am