Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Արագածոտնի մարզի Մաստարայի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄ-ՄԱՍՏԱՐԱ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -20/01

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար, Կառույցի հարդարման աշխատանք

Արագածի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄ-Ա2ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Դիզելային վառելիք

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՇՁԲ-20/4

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Տպագրական ծառայություններ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՏԱԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Բնական գազ, Բենզին, Դիզելային վառելիք

Արագածոտնի մարզի Հարթավանի միջնակարգ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ԱՄ-ՀԱՐԹԱՎԱՆ-ՄԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20/01

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Մարտկոցներ, Կաթսայատան սարքեր, Խողովակներ և պարագաներ, Ռադիատորներ եւ կաթսաներ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՊԾԳՀ-ԾՁԲ-2020/2

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Շարժիչներով փոխադրամիջոցների ապահովագրման ծառայություններ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Բաց մրցույթ : ՀՀ Ո ԲՄԾՁԲ-ԱՎՏՈՏԵԽ/2021/ՃՈ-4

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/85

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Կապարաթթվային կուտակիչներ

Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/101

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Հիվանդանոցային մահճակալներ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2

Հրապարակված է: 19.10.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am