Am  En 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Այլ ընթացակարգ : T24051920

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման հետ կապված ծառայություններ

ԱՄՆ-Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՄՆ ՄԶԳ / USAID), ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ՀՆՀ # 240519-01

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք, Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի, հաղորդակցության և հոսանքագծերի համար

Գյումրիի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/19

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Այլ ընթացակարգ : ԱՀ/ՖԿ-01/19

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Կառույցի հարդարման աշխատանք

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/05/0764

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Ավտոմեքենաներ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ – 2019/05/0629-0630

Հրապարակված է: 13.05.2019

Գնման առարկա Ավտոմեքենաներ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/05/0765

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Տրակտորներ

ՀՀ Ազգային ժողով
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/16

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Չհրկիզվող պահարաններ

Բերդի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԲՀ-ԳՀԱՊՁԲ-19/19

Հրապարակված է: 24.05.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ԱՌԱՋԱՏԱՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՀԿ
Գնանշման հարցում : ԱՏՁՄ-ՏՏՀՀ-2019-ԳՀԱՊՁԲ-19/1

Հրապարակված է: 22.05.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am