Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» (ՄԷԿ) ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : Ծածկագիր 9- ТПиР-2020-МЭК

Հրապարակված է: 15.01.2020

Գնման առարկա Անվտանգության, հակահրդեհային, ոստիկանական և պաշտպանական սարքեր

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/33

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/21

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Բժշկական սպառման առարկաներ

Կոտայք ջրօգտագործողների ընկերություն
Գնանշման հարցում : ԿՈ ՋՕԸ ԳՀԱՊՁԲ-20/2

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Փոքրածավալ բեռնատարներ (պիկապներ)

Սյունիք ջրօգտագործողների ընկերություն
Գնանշման հարցում : ՍՅ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Վառելիք

Էջմիածին ջրօգտագործողների ընկերություն
Գնանշման հարցում : ԷՋ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Վառելիք

Արմավիր ջրօգտագործողների ընկերություն
Գնանշման հարցում : ԱՐՄ ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Վառելիք

Դաշտավանի ԱԱՊԿ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԴՇԱԱՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/1

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

Գյումրիի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԳՀԾՁԲ-03/20

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Ախտահանման և մակաբույծների ոչնչացման ծառայություններ

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀՎԷԷՀ-ԳՀԱՊՁԲ-01/2020

Հրապարակված է: 17.01.2020

Գնման առարկա Վառելիք

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am