Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԳՄ ԳՀԱՊՁԲ-33/22

Հրապարակված է: 30.09.2022

Գնման առարկա Սպորտային հագուստ, Սպորտային ապրանքներ և սարքեր

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԳՄ ԳՀԱՊՁԲ-32/22

Հրապարակված է: 28.09.2022

Գնման առարկա Սպորտային հագուստ, Սպորտային պայուսակներ, Սպորտային ապրանքներ և սարքեր

ՀԱԷԿ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-38/22

Հրապարակված է: 28.09.2022

Գնման առարկա Գնահատման հետ կապված խորհրդատվական ծառայություններ

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԱՊՁԲ-22/156

Հրապարակված է: 04.10.2022

Գնման առարկա Գյուղատնտեսական և այգեգործական արտադրանք, Գյուղատնտեսական սարքավորումներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-22/138

Հրապարակված է: 27.09.2022

Գնման առարկա Լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ

Հրազդանի համայնքապետարան
Բաց մրցույթ : ԿՄՀՔ–ԲՄԱՇՁԲ–22/45

Հրապարակված է: 28.09.2022

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզների համար , Կառույցի հարդարման աշխատանք

Վեդու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-22/34

Հրապարակված է: 04.10.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ)
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/64

Հրապարակված է: 04.10.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/55

Հրապարակված է: 04.10.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀՑԹԻ-ԳՀԾՁԲ-09/22

Հրապարակված է: 04.10.2022

Գնման առարկա Տպագրությանն առնչվող ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am