Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Աքորու Առողջության Առաջնային Պահպանման Կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱԱԱՊԿ-ԳՀԱՊՁԲ-01/20

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

Օձուն համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԼՄՕՀՆՈՒՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2020/4

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՍՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/13

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Հրազդանի Վիլյամ Սարոյանի անվան № 11 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՎՍ-ԳՀԱՊՁԲ-20/04

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Զանազան գրասենյակային սարքավորումներ և նյութեր

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20/02

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Վառելիք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բաց մրցույթ : CARMAC2-CP-19-J-2/02

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ծրագրերի համար

ՀՀ Ազգային ժողով
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-20/13

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Համակարգիչներին առնչվող սարքավորում

ՄԵՂՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1

Հրապարակված է: 22.01.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am