Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ԳԱՎԱՌԻ Հ.ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N 3 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳՄԳ3ՀԴ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար, Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Վանաձորի քաղաքային տնտեսություն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՎՔՏ-ԳՀԱՊՁԲ-22/19

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Քարաղ, Խարամ, մետաղական մնացորդներ, երկաթի թափոն և ջարդոն

Վանաձորի Պ. Սևակի անվան թիվ 30 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : Վ30Դ-ԳՀԱՊՁԲ-22/4

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Հաց

Վանաձորի թիվ 8 հիմանական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : Վ8Դ-ԳՀԱՊՁԲ-22/13

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Հաց

Վանաձորի Ա. Խլղաթյանի անվան թիվ 18 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : Վ18Դ-ԳՀԱՊՁԲ-22/6

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Հաց

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/310

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Ննջասենյակի կահույք, Զգեստապահարաններ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԾՁԲ-2023/5/1

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Հաղորդակցման ցանցեր

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/317

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Սննդամթերք, ըմպելիք, ծխախոտ և հարակից արտադրանք, Մրգերից պատրաստված հյութեր, Թթվասեր, Սպիտակաձավար

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2022-ԱՎ/ԲԵՆԶԻՆ/Ա-104

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Բենզին

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ Ո ԷԱՃԾՁԲ-2022/ՌԴՑ

Հրապարակված է: 19.08.2022

Գնման առարկա Ռադիո ցանց

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am