Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ +374(11) 83 63 37
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

Գնումների մասնագետի ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Դասընթացներ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՔԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/31

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Համակարգիչներին առնչվող սարքավորում

Գառնիի Արթուր Հակոբյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿՄ ԳՀԴ1 –ԳՀ-ԾՁԲ 24/01

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար, Կառույցի հարդարման աշխատանք

Գառնիի Արթուր Հակոբյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿՄ ԳՀԴ1 –ԳՀ-ԱՊՁԲ 24/02

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Գնանշման հարցում : ՊԺԳԿ -ԳՀԱՊՁԲ-2024/44

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) համակարգիչ, Համակարգիչներին առնչվող սարքավորում, Ցանցային մալուխներ

Շտապբուժօգնություն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՇԲՕ-ԳՀԾՁԲ-24/9

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Ապահովագրական ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/220

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա էլեկտրական մեքենաներ

ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԿՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/08

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Ունիվերսալ թափքով մեքենաներ

Փոքր Վեդու Մ. Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՓՎՄԴ-ԳՀԾՁԲ-24/4

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրման մասնագիտացված ծառայություններ

Լերմոնտովոյի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԼՄԼՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/02

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ գազամուղների համար

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԾՁԲ-24/64

Հրապարակված է: 17.07.2024

Գնման առարկա Տպագրական ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2023 Tender.am