Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Գեղագիտության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԳԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/1-1

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Օդորակիչ սարքեր

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Գնանշման հարցում : ՀԱՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/66

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Սերմեր, Քունջութի սերմեր, Զանազան սննդամթերք, Տորթեր

Ջրառ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-21/47

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Գնդիկավոր առանցքակալներ

Սպիտակի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԼՄՍՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/25

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Տավարի միս

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/92

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Տեխնիկական ստուգման ծառայություններ

Ալավերդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԱԲԿ22-ԳՀԱՊՁԲ1/7

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Բաշխիչ ցանցի փոխակերպիչ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Արմաշի Առողջության Կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԱԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02Հ

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Հաց

Գյումրու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/36

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Համակարգիչներին առնչվող սարքավորում

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո ԳՀԾՁԲ-ՕՊՏԻԿԱ/2022/Հ-12

Հրապարակված է: 28.11.2021

Գնման առարկա Օպտիկական սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am