Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №233/GArm/20_4.3_057/07.08.20

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Էլեկտրական մեքենաներ, սարքավորումներ, սարքեր և սպառման առարկաներ; լուսավորություն

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/44

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/43

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/42

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/45

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Արդշինբանկ ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : շենքի նկուղային տարածք

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №ЮКЖД-ЗП 020/015

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Էլեկտրական շարժիչներ, գեներատորներ և փոխակերպիչներ, Գեներատորներ

Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №ЮКЖД-ОК 020/023

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Համակարգիչներին առնչվող սարքավորում, Կցվող սարքեր, Տպիչներ եւ պլոտերներ

Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : № ЮКЖД-ОК 020/024

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Անխափան սնուցման աղբյուրներ

Հարավկովկասյան երկաթուղի ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №ЮКЖД-ОК 020/022

Հրապարակված է: 07.08.2020

Գնման առարկա Համակարգչային ծրագրային փաթեթներ և տեղեկատվական համակարգեր

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am