Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ԳԵՂԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄԳՀ -ԳՀԾՁԲ-20/01

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Եղվարդի Հ.Թադևոսյանի անվան N2 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԵՀԹԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար, Կառույցի հարդարման աշխատանք

Մրգաշենի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/05

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ գազամուղների համար, Վերագազաֆիկացման ծառայություններ

Մրգաշենի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար, Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, Կառույցի հարդարման աշխատանք

Մրգաշենի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար

ԱՐԳԵԼԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ դպրոցների համար, Կառույցի հարդարման աշխատանք

ՊՌՈՇՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Կառույցի հարդարման աշխատանք

ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ուղիների համար

Գետարգելի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ԿՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ - 20/15

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ, Կառույցի հարդարման աշխատանք

ՄԱՅԱԿՈՎՍԿՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԿՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02

Հրապարակված է: 11.07.2020

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am