Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1-ՇԻՆ

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1-ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Էլեկտրական լարեր, Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԳՀԱՊՁԲ-19/1-ԱՎԱԶ

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Գնանշման հարցում : WVA/GV/AP/NM/2019/06/1016

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Արևային վահանակներ, Շինարարական զանազան նյութեր

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ-2019/06/1048

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ

ԱՄՆ-Ի ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՄՆ ՄԶԳ / USAID), ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ՀՆՀ # 210619-01

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Շինարարական զանազան նյութեր, Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի հաղորդակցության և հոսանքագծերի, մայրուղիների, ճանապարհների, թռիչքադաշտերի և երկաթուղիների համար; հարթեցման աշխատանքներ

Ախթալայի համայնքապետարան
Բաց մրցույթ : ԼՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/04

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի հաղորդակցության և հոսանքագծերի, մայրուղիների, ճանապարհների, թռիչքադաշտերի և երկաթուղիների համար; հարթեցման աշխատանքներ

Շահումյանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄՇՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

ԹԻՎ 19 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՊՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ19ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-Մ19/1

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Ավտոմեքենաներ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : №147/GArm/19_5.4_00/24.06.19

Հրապարակված է: 25.06.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am