Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Արդշինբանկ ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : T19071905

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման հետ կապված ծառայություններ

Ջրվեժի համայնքապետարան
Բաց մրցույթ : ԿՄՋՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի, հաղորդակցության և հոսանքագծերի համար

Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկը
Գնանշման հարցում : ԵԱՍՄ-ԳՀԱՊՁԲ-19/2

Հրապարակված է: 17.07.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՍՊԳՀԾՁԲ-19/28

Հրապարակված է: 17.07.2019

Գնման առարկա Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ

Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՈՒԱԿ-ԳՀԾՁԲ-19/29

Հրապարակված է: 16.07.2019

Գնման առարկա Վերելակներ, սկիպային ամբարձիչներ, ամբարձիչներ, շարժասանդուղքներ և շարժական քայլուղիներ

Ջրվեժի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14․1

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Ջրվեժի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12․1

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/87

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Տանիքապատման և այլ հատուկ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/15

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8

Հրապարակված է: 19.07.2019

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am