Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/47

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ

Շնողի համայնքապետարան
Մեկ անձից գնում : ԼՄՇՀ-ՀՄԱԱՊՁԲ-21/06

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Ունիվերսալ և սեդան թափքով մեքենաներ

Սիսի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄՍՀ–ԳՀԱՇՁԲ-21/2

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերություն
Գնանշման հարցում : ՀԿԽԸ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/11-Դ

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Քիմիական տարրեր, անօրգանական թթուներ և միացություններ, Ծծմբի միացություններ, Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ, Զանազան բժշկական սարքեր և արտադրանք, Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Դեղամիջոցներ` միզասեռական համակարգի համար և հորմոններ, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` շնչառական համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Մեծավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : Մ2ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ-21/02

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Պատուհանների տեղադրում

ՄԵԾԱՎԱՆԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՄԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Վիտամիններ, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` սրտանոթային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Դեղամիջոցներ` ոսկրամկանային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` միզասեռական համակարգի համար և սեռական հորմոններ, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Դեղամիջոցներ` շնչառական համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ), Բժշկական լուծույթներ

ԹԻՎ 19 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ19ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/9

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Ձևաթղթեր

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/46

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ

ԹԻՎ 19 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ19ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-ԱՍ-21/8

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Լուսանկարչական թիթեղիկներ կամ ժապավեններ, Մեկանգամյա օգտագործման ոչ քիմիական բժշկական և հեմատոլոգիական պարագաներ, Մանրէազերծման, ախտահանման և հիգիենայի սարքեր, Լաբորատոր, հիգիենիկ կամ դեղագործական ապակյա արտադրանք

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՈԿ ԳՀԱՊՁԲ-21/2

Հրապարակված է: 06.03.2021

Գնման առարկա Տոներային քարտրիջներ, Սեղանի հաշվիչներ, Գրասենյակային նյութեր, Գրատախտակներ, Գրասենյակային փոքր սարքավորումներ, Թղթյա գրենական պիտույքներ և այլ պարագաներ, Կերպարվեստի նյութեր, Դանակներ և մկրատներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am