Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/39

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Կահույք, Մահճակալներ, անկողնային պարագաներ և փափուկ կահավորանք, Ճաշասեղաններ

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԷԷՀՕ-ԷԱԱՊՁԲ-09/09-21

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/34

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Թափոնների և աղբի տարաներ և աղբամաններ

ՄԵՂՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՍՄ-ՄՀ-ԷԱԱՊՁԲ-21/2

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Բենզին

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԾՁԲ-21/13

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Պատվերով տպագրվող նյութեր

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԱԳՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/01

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Տոներային քարտրիջներ

ՀՀ Դատական Դեպարտամենտ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԴԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԱՎՏՈ/ԱՆԻՎ/Ա-26

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Անիվներ, դրանց մասերը և պարագաներ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2021-ԿՏՏՎ-ՎՍ/Ա-27

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր, Սեղանի համակարգիչներ, IP հեռախոսներ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-21/11

Հրապարակված է: 26.09.2021

Գնման առարկա Պատվերով տպագրվող նյութեր

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am