Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Բաց մրցույթ : ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-23-34/1

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Ունիվերսալ թափքով մեքենաներ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Բաց մրցույթ : ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2023/16

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար

Երևանի քաղաքապետարան
Բաց մրցույթ : ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/12

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Երևանի քաղաքապետարան
Բաց մրցույթ : ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-23/1

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Բաց մրցույթ : ՀՀ ԱՆ ԲՄԽԾՁԲ-2023/8

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ ՊՈԱԿ
Բաց մրցույթ : ԵՕՀՊՄՔ-ՀԲՄԾՁԲ-23/01

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Ճաշարանային և հանրային սննդի կազմակերպման ծառայություններ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Բաց մրցույթ : ՀՀ Ո ՀԲՄԱՊՁԲ-ՎԿԱՅԱԿԱՆ/2023/Հ-17

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Զանազան տպագրական նյութեր

Երևանի քաղաքապետարան
Բաց մրցույթ : ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-23/10

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Շտապբուժօգնություն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՇԲՕ-ԲՄԱՊՁԲ-23/1

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Դիզելային վառելիք

ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ
Բաց մրցույթ : ՀՀ ՔԿ ԲՄԱՊՁԲ-ԲՌ-23/1

Հրապարակված է: 03.12.2022

Գնման առարկա Բենզին

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am