Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀԱԷԿ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-35/21

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Տոներային քարտրիջներ, Անձնական համակարգիչներ, Դյուրակիր համակարգիչներ, Սկաներներ համակարգիչների համար, Համակարգչային մկնիկներ, Կապարաթթվային կուտակիչներ, Համակարգչային սերվերներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Տիղմի մաքրման աշխատանքներ

Նոր Արեշ պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՆԱՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-ԴԵՂԱՏՈՒՆ-21/6

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Համակարգային հորմոններ, բացառությամբ` սեռական հորմոնների, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-2021/5

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրման մասնագիտացված ծառայություններ

Նոր Արեշ պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՆԱՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ-ԴԵՂ-21/5

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Դեղամիջոցներ` թթվայնության հետ կապված հիվանդությունների համար, Դեղամիջոցներ` արյան և արյունաստեղծ օրգանների համար, Դեղամիջոցներ` մաշկաբանության համար, Համակարգային հորմոններ, բացառությամբ` սեռական հորմոնների, Ընդհանուր հակաինֆեկցիոն միջոցներ պարբերական օգտագործման համար և պատվաստանյութեր, Դեղամիջոցներ` նյարդային համակարգի համար, Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Ջրառ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՊՁԲ-21/7

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Շինարարական զանազան նյութեր

Սյունիք ՋՕԸ
Գնանշման հարցում : ՍՄՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ21/1

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-21/03

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների և հարակից սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀՊԿԱ-ԳՀԱՊՁԲ-21/1

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Գրասենյակային նյութեր, Գրատախտակներ, Գրասենյակային փոքր սարքավորումներ, Թղթյա գրենական պիտույքներ և այլ պարագաներ, Դանակներ և մկրատներ, Քանոններ

Աբովյանի համայնքային կոմունալ տնտեսություն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱԲՀԿՏ-ԳՀԱՊՁԲ-21/08

Հրապարակված է: 02.03.2021

Գնման առարկա Սերմեր, Արտագահուստի համար նախատեսված պարագաներ, Մաքրող արտադրանք, Հաստոցներ, Ձեռքի գործիքներ, Փականներ, բանալիներ և կախիչներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am