Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/100

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Լանդշաֆտային աշխատանքներ խաղահրապարակների համար, Խաղահրապարակների սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/79

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Տանիքապատման և այլ հատուկ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ

ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-23/2-Տ

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Գնանշման հարցում : ԵՊՀ-ԳՀԾՁԲ-23/22

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Մաքսային միջնորդի (բրոքեր) ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-23/20

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Սննդի ծանրոցներ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՊՁԲ-23/41

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Ժամացույցներ

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ
Գնանշման հարցում : ՄԻՊԱ-ԳՀԾՁԲ-23/14-2

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Գրավոր թարգմանության ծառայություններ

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ԾԻԳ
Այլ ընթացակարգ : AF EIP ICB-1.5.1.1

Հրապարակված է: 23.03.2023

Գնման առարկա Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի), Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Գնանշման հարցում : SPAP II G-2-1-2/30

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Կահույք

Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկ
Այլ ընթացակարգ : 2023-012

Հրապարակված է: 02.04.2023

Գնման առարկա Ապահովագրական ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am