Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Արմավիրի № 4 Մանկապարտեզ
Գնանշման հարցում : ԱՔ-Թ4Մ-ԳՀԱՊՁԲ-22/3

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն (ՀՎԿԱԿ) ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-59

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Կապանի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿԱՊՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/3

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Երաժշտական գործիքներ, Երաժշտական գործիքների պարագաներ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ

Աշտարակի քաղաքային համայնքի Բարեկարգում ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀԱՄԱԲԳ-ԳՀԾՁԲ-22/7/1

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Շինարարական մեքենաների և սարքերի վարձակալություն` մեքենավարի հետ մեկտեղ

ՀՀ ՏԿԶՆ ՄԾ Հանրակացարաններ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՏԿԵՆ ՄԾ Հանրակացարաններ ՊՈԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Շինարարական աշխատանքներ ջրային ծրագրերի համար

ԱՇՈՑՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՇՄ ԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/33

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բնական գազ

ԲԱՂՐԱՄՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԱՄԲՀ-ՋՄ-ԳՀԱՇՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 27.06.2022

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ ջրային և կոյուղիների խողովակաշարերի համար

Ալավերդու պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԱՊՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) համակարգիչ, Լուսանկարչական խցիկների կաղապարներ

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՊ ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԿՓԲԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/8

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բնական գազ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am