Am  En 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №079/GArm/19_4.3_00/15.03.19

Հրապարակված է: 15.03.2019

Գնման առարկա Էլեկտրական մեքենաներ, սարքավորումներ, սարքեր և սպառման առարկաներ; լուսավորություն

Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԿԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-19/12

Հրապարակված է: 26.03.2019

Գնման առարկա Վառելիք

Վանաձոր համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԼՄՎՔ-Թ3Մ-ԳՀԱՊՁԲ-19/3

Հրապարակված է: 26.03.2019

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Ձորակ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՁՀԱԽՈՒԱԽԿ-ԳՀԱՊՁԲ-Դ-19/3

Հրապարակված է: 26.03.2019

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/02/0277

Հրապարակված է: 11.03.2019

Գնման առարկա Գյուղատնտեսական սարքավորումներ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ: 2019/02/0207

Հրապարակված է: 13.03.2019

Գնման առարկա Կարուսելներ, ճոճանակներ, հրաձգարաններ և զվարճանքների այգու այլ զվարճահարմարանքներ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO.RFQ:2019/02/0213

Հրապարակված է: 12.03.2019

Գնման առարկա Զանազան գրասենյակային սարքավորումներ և նյութեր

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ – 2019/03/0361

Հրապարակված է: 26.03.2019

Գնման առարկա Ընտանի կենդանիներ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ - 2019/03/0350

Հրապարակված է: 26.03.2019

Գնման առարկա Տպագրված գրքեր

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ - 2019/03/0355

Հրապարակված է: 26.03.2019

Գնման առարկա Հագուստ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am