Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բաց մրցույթ : CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/10

Հրապարակված է: 29.05.2020

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/35

Հրապարակված է: 28.05.2020

Գնման առարկա Լուսապատճենահանող սարքավորումների մասեր և պարագաներ, Տոներային քարտրիջներ, Տոներ լազերային տպիչների/հեռապատճենահանող մեքենաների համար

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ, ԿԱՊԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բաց մրցույթ : CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/11

Հրապարակված է: 29.05.2020

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Բաց մրցույթ : UG-20

Հրապարակված է: 29.05.2020

Գնման առարկա Արևային էներգիա, Շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի հաղորդակցության և հոսանքագծերի, մայրուղիների, ճանապարհների, թռիչքադաշտերի և երկաթուղիների համար; հարթեցման աշխատանքներ

Գյումրիի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-29/20

Հրապարակված է: 29.05.2020

Գնման առարկա Կառույցի հարդարման աշխատանք

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/37

Հրապարակված է: 29.05.2020

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր, Շինարարության մեջ օգտագործվող ապրանքներ, Առանցքակալներ

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-20/33

Հրապարակված է: 29.05.2020

Գնման առարկա Խեժ, Սոսինձներ, Էլեկտրական շղթայի տարրեր, Կրակոցով և սեղանի խաղեր և սարքեր, Կտրող գործիքներ, Շինարարական նյութեր, Ատաղձագործական արտադրանք շինարարության ոլորտում, Ամրացնող դետալներ, Լաքեր

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Այլ ընթացակարգ : ATS-07

Հրապարակված է: 22.05.2020

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ԾՈՎԱԳՅՈՒՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Բաց մրցույթ : ՀՀ ԳՄԾՀ-ԲՄԱՇՁԲ-20/01

Հրապարակված է: 28.05.2020

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ խողովակաշարերի համար, Ջրամատակարարման խողովակաշարերի հետ կապված աշխատանքներ

Ա.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
Բաց մրցույթ : ՔՖԻ-ՀԲՄԱՊՁԲ-20/6

Հրապարակված է: 28.05.2020

Գնման առարկա Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2020 Tender.am