Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №222/GArm/19_4.3_00/15.10.19

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Շինարարական նյութեր և հարակից արտադրանք

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №228/GArm/19_5.4_00/15.10.19

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ
Գնանշման հարցում : ՀԱՊ-ԳՀԱՊՁԲ-2019/15

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Անվտանգության որոշակի աստիճան ունեցող տպագիր նյութեր, Տոմսեր

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №226/GArm/19_4.3_00/14.10.19

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Էլեկտրատեխնիկական սարքեր

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/2

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Նախաորակավորում : ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՓՆՄԱՇՁԲ-20-10/1

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԻՆՈԿԵՆՏՐՈՆ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2019-ՄՀՄ

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո ԳՀԾՁԲ–ՍԱՐՔ/ՎԱՐՁ-ՃՈ-2019/Ա-68

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո ԳՀԱՇՁԲ-ՆԱԽ/ԳԾ-2019/Ա-67

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Հայաստանի պատմության թանգարան ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՊԹ-ԳՀԱՊՁԲ-19/4

Հրապարակված է: 16.10.2019

Գնման առարկա Կահույք (ներառյալ` գրասենյակային կահույքը), կահավորանք, կենցաղային տեխնիկա (բացառությամբ` լուսավորության) և մաքրման համար նախատեսված արտադրանք, Գրասենյակային կահույք

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am