Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Վարչապետի աշխատակազմ
Այլ ընթացակարգ : ՀՆՀ No: PSMP3-GO-2-2-18

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ծրագրային փաթեթների ծրագրավորման ծառայություններ

Վարչապետի աշխատակազմ
Այլ ընթացակարգ : ՀՆՀ No: PSMP3-GO-2-2-16

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ծրագրային փաթեթների ծրագրավորման ծառայություններ

Վարչապետի աշխատակազմ
Այլ ընթացակարգ : PSMP3-GO-2-2-8/1

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ծրագրային փաթեթների ծրագրավորման ծառայություններ

Վարչապետի աշխատակազմ
Այլ ընթացակարգ : PSMP3-CS-2-2-21

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ծրագրային փաթեթների ծրագրավորման ծառայություններ

Բայանդուրի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՇՄԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-02/21

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №309/GArm21_5.4_167/28.07.21

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Երկրաֆիզիկական հետազոտական ծառայություններ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №311/Garm/21_5.4_171/29.07.21

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №310/GArm/21_5.4_148/29.07.21

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Նախաորակավորում : LTS-13

Հրապարակված է: 31.07.2021

Գնման առարկա Տեխնիկական ստուգման ծառայություններ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Այլ ընթացակարգ : A-31LR / A-33SH / A-21EN

Հրապարակված է: 16.07.2021

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am