Am  En 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Էջմիածին Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/04

Հրապարակված է: 15.02.2019

Գնման առարկա Վառելիք

ԱՐԹԻԿԻ ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԱՄՄԱՊԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-19/6

Հրապարակված է: 15.02.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր

ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՇՄ ԷԱԱՊՁԲ 19/01

Հրապարակված է: 12.02.2019

Գնման առարկա Վառելիք

Սոցիալական ապահովության ծառայություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՍԱԾ ԷԱՃԾՁԲ-19/2

Հրապարակված է: 11.02.2019

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման և խորհրդատվական ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԾՁԲ-19/49

Հրապարակված է: 13.02.2019

Գնման առարկա Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԷԱՃԱՊՁԲ-2019/12-1-ԵՊԲՀ

Հրապարակված է: 14.02.2019

Գնման առարկա Կենցաղային տեխնիկա

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՊԾԷԱ-ԱՊՁԲ-2019/2

Հրապարակված է: 12.02.2019

Գնման առարկա Զանազան գրասենյակային սարքավորումներ և նյութեր

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/3

Հրապարակված է: 15.02.2019

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՍՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/9

Հրապարակված է: 15.02.2019

Գնման առարկա Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք

Հրազդանի համայնքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/03

Հրապարակված է: 12.02.2019

Գնման առարկա Միս

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am