Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ +374(11) 83 63 37
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

Գնումների մասնագետի ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Դասընթացներ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՅՈՒՔՈՄ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)
Այլ ընթացակարգ : Ներքին իրավական ակտերի աուդիտ

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Իրավաբանական ծառայություններ

Էներգետիկայի հայկական գործակալություն հիմնադրամ
Այլ ընթացակարգ : T18062408

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Արևային վահանակներ, Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)

ՄԱԿ-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (UNDP), ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Այլ ընթացակարգ : UNDP-ARM-00476

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Արևային վահանակներ, Լաբորատորիայի, օպտիկական և ճշգրիտ սարքեր (բացառությամբ` ապակյա իրերի)

ՍՈՖԹ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ փակ բաժնետիրական ընկերություն (ՓԲԸ)
Այլ ընթացակարգ : պահեստային մեքենաներ

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Ավտոմեքենաներ

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՔԳՀԿ 21/24

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Համակարգչային սարքավորումներ և նյութեր

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Գնանշման հարցում : ՄՍԾ ԳՀԾՁԲ-24/17

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՖՆ-ԳՀԾՁԲ-24/2

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Օդորակիչ սարքեր

Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՍՉԱՄ-ԳՀԱՊՁԲ-24/17

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Ֆիզիկական հատկանիշների ստուգման գործիքներ, Ստուգման և փորձարկման սարքավորումներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/122

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Լանդշաֆտային աշխատանքներ խաղահրապարակների համար, Երեխաների խաղահրապարակների տարածքների հարթեցման աշխատանքներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24-26/2

Հրապարակված է: 18.06.2024

Գնման առարկա Երաժշտական գործիքներ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2023 Tender.am