Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Արդշինբանկ ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : T13121921

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Գրենական պիտույքներ, Տպագրությանն առնչվող ծառայություններ

Հայփոստ ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՓ-ԲԳՏՄՏՁԲ-12/19

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Գրենական պիտույքներ, Տպագրությանն առնչվող ծառայություններ

Եղեգնաձոր ջրօգտագործողների ընկերություն
Մեկ անձից գնում : ԵՂ ՋՕԸ-ՀՄԱԱՇՁԲ-19/1

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ

Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն
Մեկ անձից գնում : ՔԲԿ-ՀՄԱԱՊՁԲ-2019/2

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

Երևանի 197 հիմնական դպրոց ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԵՔ-197-ԳՀԱՊՁԲ-19/26

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Շինարարական սարքեր, Շինարարական նյութեր

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/24

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/23

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

Նորք-Մարաշ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Բաց մրցույթ : ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-20/21

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԵՊԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : T13121901

Հրապարակված է: 13.12.2019

Գնման առարկա Անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am