Am  En 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-7/73

Հրապարակված է: 13.09.2019

Գնման առարկա Հայտնաբերման սարքավորումներ

Եղվարդ քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԿՄԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ԾՆՆԴԱՏՈՒՆ ՊՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՄԾՊՓԲԸ-ԳՀԱՊՁԲ-19/5

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր

Ստեփանավան համայնքի կոմունալ սպասարկում և բարեկարգում
Գնանշման հարցում : ՍՀԿՍԲ –ԳՀԾՁԲ -19/01

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցների ծառայություններ

Ծաղկաձորի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԾՔ-ԳՀԾՁԲ-19/29

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀՊԵԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/33

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Վարագույրներ, գալարավարագույրներ, կարճ վարագույրներ և կտորե շերտավարագույրներ

Ճգնաժամային Կառավարման Պետական Ակադեմիա
Գնանշման հարցում : ՃԿՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-Վ-19/07

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Վառելիք

Մրգաշենի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Սալահատակման և ասֆալտապատման աշխատանքներ

Ջրվեժի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-19/26

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Տեխնիկական փորձարկման, վերլուծության և խորհրդատվության ծառայություններ

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱԲԼԾԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/15

Հրապարակված է: 16.09.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, դեղեր և անձնական հիգիենայի պարագաներ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am