Am  En 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : Մրցույթի համարը 31/19

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Հագուստ, կոշկեղեն, ուղեբեռի հետ կապված առարկաներ և պարագաներ

«Քոնթուրգլոբալ հիդրո կասկադ» ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : Մրցույթի համարը 30/19

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Անվտանգության և պաշտպանության նյութերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : WVA/2019/05/0729,0730,0702

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Մանր եղջերավոր կենդանիներ, Ֆերմերային կենդանիների արտադրանք, Սննդամթերք, ըմպելիք, ծխախոտ և հարակից արտադրանք, Անասնակեր

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : ԹԻՎ/NO. RFQ 2019/05/0573

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Զանազան տրանսպորտային սարքեր և պահեստամասեր, Նավիգացիայի և տեղանքի որոշման գլոբալ համակարգեր (GPS կամ համարժեք)

Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերություն
Գնանշման հարցում : ԶԱՕԿ-ԳՀ-ԾՁԲ-19/25

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Ապահովագրական ծառայություններ

Թիվ 13 պոլիկլինիկա ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ13ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ19/5

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր

ՓԱՄԲԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԼՄՓՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/01

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Կանաչ տարածքների ստեղծման և պահպանման ծառայություններ

Ծովակի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳՄԾՄ-ԳՀԱՊՁԲ – 19/01

Հրապարակված է: 23.05.2019

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

ՀՀ քրեակատարողական վարչություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՊՁԲ-19/20

Հրապարակված է: 22.05.2019

Գնման առարկա Լուսավորման սարքեր և էլեկտրական լամպեր, Կենցաղային տեխնիկա

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱԳԿԿ-ԳՀԾՁԲ-19/09

Հրապարակված է: 17.05.2019

Գնման առարկա Վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am