Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

«Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ծառայությունների կենտրոն» ՀԱԲԼԾԿ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱԲԼԾԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/02

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Ազոտ

ՔԱՍԱԽԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ԿՄՔՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/01

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

ՊՌՈՇՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՂԲԾՁԲ-21/1

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Աղբի հավաքման ծառայություններ

Մեղրաձորի Լ. Գալստյանի անվան մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿՄՄՄ-ԳՀԱՊՁԲ- 21/01

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Ձու, Բանջարեղեն, մրգեր և ընդեղեն, Միս, Կարտոֆիլ և կարտոֆիլից ստացված արտադրանք, Մրգերից և բանջարեղենից պատրաստված հյութեր, Մշակված մրգեր և բանջարեղեն, Մաքրազտված ձեթեր և յուղեր, Կաթնամթերք, Հացահատիկային արտադրանք, Օսլա և օսլայից արտադրանք, Հացամթերք, թարմ հրուշակեղեն և տորթեր, Չորահացեր և թխվածքաբլիթներ, պահածոյացված հրուշակեղեն և տորթեր, Շաքար և հարակից արտադրանք, Կակաո, շոկոլադ և շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն, Մակարոնեղեն, Սուրճ, թեյ և հարակից արտադրանք, Համեմունքներ և ամոքանքներ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԹԻՎ 1 ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ ՊՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Վ1Պ-ԳՀԱՊՁԲ-21/3

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Ռենտգեն նկարների երևակիչներ, Ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ, Զանազան քիմիական արտադրանք, Բժշկական սպառման առարկաներ, Բժշկական բամբակ, Ներարկիչներ, Բժշկական ասեղներ, Անզգայացման ասեղներ, Բժշկական կցաքցաններ և վիրաբուժական դանակներ, բժշկական ձեռնոցներ, Նշտարներ և սայրեր, Մեզի տոպրակներ, Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ, Զոնդեր, Ջերմաչափեր

Գյումրու Գոհար Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՀՇՄԳՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-02/21

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Միս, Մշակված մրգեր և բանջարեղեն, Օսլա և օսլայից արտադրանք, Հացամթերք, թարմ հրուշակեղեն և տորթեր, Չորահացեր և թխվածքաբլիթներ, պահածոյացված հրուշակեղեն և տորթեր, Համեմունքներ և ամոքանքներ

Գավառի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Ներդրումների աջակցման կենտրոն հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՆԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-02/21

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Անձնական համակարգիչներ

ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ)
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՄ ՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-01/21

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Բենզին

ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ (ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ)
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՄ ՄՀ-ԳՀԱՊՁԲ-02/21

Հրապարակված է: 28.01.2021

Գնման առարկա Բնական գազ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am