Am  En 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
  • Մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների գնահատում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Ջրառ ՓԲԸ
Մեկ անձից գնում : ՀՀԷԵԲՊՆՋԿ-Ջ-ՀՄԱԱՊՁԲ-19/2

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ և զսպանակներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/33

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №048/GArm/19_5.4_00/19.02.19

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Անձնական անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ԷԱՃԾՁԲ-19/1

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Ֆինանսական վերլուծության և հաշվապահական համակարգչային ծրագրային փաթեթներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-16/1

Հրապարակված է: 18.02.2019

Գնման առարկա Չափման գործիքներ

Երևանի քաղաքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/119

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃԱՇՁԲ-19/4

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Զանազան գրասենյակային սարքավորումներ և նյութեր

ՀՀ ՊԵԿ «Ուսումնական կենտրոն» ՊՈԱԿ
Մեկ անձից գնում : ՀՀՊԵԿՈՒԿ-ՀՄԱ-ԱՊՁԲ-19/01

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Զանազան տպագրական նյութեր

Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԳԶՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/1

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Վառելիք

Աբովյանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱԲՀ-ԳՆԾՁԲ-19/11

Հրապարակված է: 19.02.2019

Գնման առարկա Տեղագրական քարտեզների կազմման ծառայություններ, Քարտեզագրման համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 060 37 17 77

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2019 Tender.am