Am  En 
Ապրանքներ
Աշխատանքներ
Ծառայություններ
A - Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
B - Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում
C - Մշակող արդյունաբերություն
D - Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում
E - Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում
F - Շինարարություն
G - Մեծածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում
H - Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
I - Կացության և հանրային սննդի կազմակերպում
J - Տեղեկատվություն և կապ
K - Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն
L - Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն
M - Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն
N - Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն
P - Կրթություն
Q - Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
R - Մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ
S - Սպասարկման այլ ծառայություններ
Չդասակարգված ծանուցումներ
Գնման առարկա Գործիքներ, փականներ, բանալիներ, կախիչներ, ամրացնող դետալներ, շղթաներ և զսպանակներ
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 22.02.2019 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ծառայություններ
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Անձնական անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններ
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 09։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Ֆինանսական վերլուծության և հաշվապահական համակարգչային ծրագրային փաթեթներ
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 10։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Չափման գործիքներ
Հրապարակվել է:18.02.2019
Պարզաբանվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 10։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Մաքրող և փայլեցնող արտադրանք
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 15։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Զանազան գրասենյակային սարքավորումներ և նյութեր
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 10։30 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Զանազան տպագրական նյութեր
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 21.02.2019 15։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում
Գնման առարկա Վառելիք
Հրապարակվել է:19.02.2019
Վերջնաժամկետ: 27.02.2019 11։00 (GMT+4)
Կարգավիճակ: Հայտերի ներկայացում

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 57