Հայերեն  Enlish  Русский 

Սիմոն Տիգրանի Ֆարմանյան

Կրթություն 

2004-2008թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

2008-2010թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2010–2013թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 001 մասնագիտական խորհրդի կողմից 28.06.2013թ. շնորհվել է իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա` «Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ»

 

Մասնագիտական փորձ 

2009 - 2013թթ. «Բրեյվ» փաստաբանական գրասենյակ, իրավաբան քաղաքացիական, վարչական, աշխատանքային և ընտանեկան իրավունքների գծով: Զբաղվել է դատական ներկայացուցչությամբ և կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկմամբ:

2011թ. մարտ - 2011թ. դեկտեմբեր «ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ» ՊՈԱԿ, փորձագետ

2011թ.-ից ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ

2013թ.-ից  ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն, դասախոս

2013 - 2014թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ, իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ

2014թ. փետրվար - 2014թ. հունիս ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ, իրավաբանական վարչության պետ

2013 - 2014թթ. աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզավորման հանձնաժողովի անդամ

2013 - 2014թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով տրված լիցենզիաների գործողության կասեցման և դադարեցման համար եզրակացություններ տվող հանձնաժողովի անդամ,

2013 - 2014թթ. վիճակախաղերի շահումով խաղերի և խաղատների լիցենզավորման հանձնաժողովի  անդամ

2013 – 2014թթ. Մաքսային միությանը Հայաստանի Հանրապետության միացման ուղղությամբ տեխնիկական կանոնակարգման, սանիտարական, ֆիտոսանիտարական և անասնաբուժական կարգավորման աշխատանքային խմբի անդամ

2014թ.հունիսից փաստաբանական գործունեություն

01.09.2014թ.-ից Լեգես փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր տնօրեն

01.10.2014թ.-ից Եվրոպայի խորհրդի կողմից ֆինանսավորվող քաղաքացիական օրենսգրքի փորձաքննությունն իրականացնող աշխատանքային խմբի անդամ

2015թ. սեպտեմբերից արտոնագրված հաշտարար

2021-2023 Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն ՓԲԸ գլխավոր իրավախորհրդատու։

2022թ․ դեկտեմբերին 4 տարի ժամկետով դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրվել է դատավորների գործունեության գնհատման հանձնաժողովի դատավոր չհանդիսացող գիտնական անդամ 

© 2012-2024 Tender.am
Հեռախոս: +374(11) 83 63 37
Հասցե: Արշակունյաց պող.,2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430