Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : TIIGS-12

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Աղբի կոնտեյներներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/47

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Փորձանոթներ, Արյան խումբը որոշող ազդանյութեր (ռեագենտներ), Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ), Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/156

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Երկաթգծային և տրամվայի լոկոմոտիվներ և շարժակազմեր և հարակից մասեր, Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքերի և մասերի

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/151

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Երկաթգծային և տրամվայի լոկոմոտիվներ և շարժակազմեր և հարակից մասեր, Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքերի և մասերի

Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-21/30

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Թթվածնային դիմակ, Դեղագործական արտադրանք, Ջերմաչափեր, Աղբարկղեր

Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՈՒԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/2

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀՊԵԿ-ԳՀԾՁԲ-21/26

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Ֆաքսիմիլային սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/7

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Ջեռուցման համակարգերի շահագործում

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1-ԿԳ

Հրապարակված է: 25.10.2021

Գնման առարկա Կահույք

Սիսիանի համայնքապետարան
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/1

Հրապարակված է: 25.10.2021

Գնման առարկա Բենզին

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am