Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԱՍՀՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12-1

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Գրենական պիտույքներ

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/14-Ք

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Գրենական պիտույքներ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/86

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Կահույք

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/85

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք, Դեղագործական արտադրանք

Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Ավելներ, խոզանակներ և այլ կենցաղային մաքրող պարագաներ

«Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)» հիմնադրամ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/27

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բժշկական սարքեր

ՀԱԷԿ ՓԲԸ
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-85/23

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Բետոն

ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե
Էլեկտրոնային աճուրդ : ՀՀ ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/4

Հրապարակված է: 22.03.2023

Գնման առարկա Ռենտգեն հսկողության սարքեր

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Էլեկտրոնային աճուրդ : ԷԱՃԾՁԲ-ԱԻՆ-23/63

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Վնասատուների դեմ պայքարի ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-23/95

Հրապարակված է: 27.05.2023

Գնման առարկա Հսկողության, ապահովության, ազդանշանային և լուսային սարքեր, Ջեռուցման կայանների կառուցման աշխատանքներ , Էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ծառայություններ, Անվտանգության և պաշտպանության նյութերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am