Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՎՈՐԼԴ ՎԻԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
Այլ ընթացակարգ : RFQ: ՎՎ Ազգային գրասենյակի մասնակի վերանորոգում/ Partial renovation of NO ԹԻՎ/NO. RFQ: 2022/06/4905

Հրապարակված է: 21.06.2022

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : №246/GArm22_4.3_141/28.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Խողովակներ

«Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ
Այլ ընթացակարգ : CR5/AF/RFB/B-G/001-22

Հրապարակված է: 10.06.2022

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր, Բժշկական կահույք, Կահույք

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/9-ԱՍ-08/27.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Սուլֆատներ

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/5-ՇՅ-05/27.06.22 ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-06/27.06.22 ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/7-ՏՅ-07/27.06.22 ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/8-ԿՍ19-08/27.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Քսայուղեր և քսանյութեր

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/27.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Գազեր

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-17/23.09.19-ԱՄ ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-02/27.06.22 ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-03/27.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/28

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Գնանշման հարցում : ՀԿԱԾ-ԳՀԾՁԲ-22/52

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Շենքերի չափագրման ծառայություններ, Չափագրական հետազոտությունների ծառայություններ

Աբովյանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱԲՀ-ԳՀԽԾՁԲ-22/24

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am