Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ +374(11) 83 63 37
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

Գնումների մասնագետի ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Դասընթացներ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Երևանի քաղաքապետարան
Բաց մրցույթ : ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/22

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Բաց մրցույթ : ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/5Շ

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Կամուրջների կառուցման աշխատանքներեր

Երևանի քաղաքապետարան
Բաց մրցույթ : ԵՔ-ՀԲՄԽԾՁԲ-24/21

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

«Երևանի Էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵԷՏ-ԳՀԱՊՁԲ-24/12

Հրապարակված է: 23.02.2024

Գնման առարկա Երկաթ

Հայաստանի Ազգային Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱՖՆ-ԳՀԱՊՁԲ-24/15

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Բենզին

Հայաստանի պատմության թանգարան ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀՊԹ-ԳՀԾՁԲ-24/02

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Քանդակագործների կողմից մատուցվող ծառայություններ

Խոյ համայնքի ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ ՀԿ
Գնանշման հարցում : ԱՄԽՀԿՍԲՀՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/04

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Դիզելային վառելիք

ԽՆԿՈ ԱՊՈՐ ԱՆՎԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԽԱԱԱՄԳ-ԳՀԱՊՁԲ-24/1

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Պատրաստի սնունդ

Տավուշ ջրօգտագործողների ընկերություն
Գնանշման հարցում : ՏԱՎՈւՇ-ՋՕԸ-ԳՀԱՊՁԲ-24/10

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

Երևանի «Բաղրամյան ԱԿ» ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Թ8ՊՈԼ-ԳՀԱՊՁԲ 24/10

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Հիմնական օրգանական քիմիական նյութեր, Մանրէազերծման, ախտահանման և հիգիենայի սարքեր, Դեղագործական արտադրանք

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2023 Tender.am