Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀԱՅԱԷՐՈՆԱՎԻԳԱՑԻԱ (ՓԲԸ)
Գնանշման հարցում : ՀԱՆ-ԳՀԾՁԲ-08/23

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Ծրագրային ապահովման սպասարկման և վերանորոգման ծառայություններ

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-23/04

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրող ավտոմեքենաների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին

ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեի Ջրառ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԾՁԲ-23/4

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ Ո ԳՀԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ -ԿՏՏՎ/2023-Լ-30

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Անօդաչու ինքնաթիռներ

Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿՇՄՊ-ԳՀԾՁԲ-23/06

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ

Վանաձորի թիվ 3 պոլիկլինիկա ՊՓԲԸ
Գնանշման հարցում : Վ3-ԳՀԱՊՁԲ-2023/04

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀՎԷԷՀ-ԳՀԾՁԲ-07/2023

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ

ՀՀ ԱՆ Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ-ՄՀՀ-ԳՀԾՁԲ-23/10/1

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Գրավոր թարգմանության ծառայություններ

Մարալիկի առողջության կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՄԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/3

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Դեղագործական արտադրանք

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Գնանշման հարցում : ՀԱՊԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-23/10

Հրապարակված է: 08.02.2023

Գնման առարկա Տպագիր նյութեր և հարակից արտադրանք, Թղթապանակներ, Գրելու թուղթ, Թուղթ տպիչների համար, Ծրարներ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am