Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ՓԲԸ
Այլ ընթացակարգ : /3158/

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Ինժեներական ծառայություններ, Էներգիայի և դրա հետ կապված ծառայություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Գնանշման հարցում : ՀԳՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-2021/08

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Գրենական պիտույքներ

Ամասիայի առողջության կենտրոն (ՓԲԸ)
Գնանշման հարցում : ԱԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/16

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Բենզին

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԽԾՁԲ-21/87

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Տեխնիկական ստուգման ծառայություններ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն
Գնանշման հարցում : ՊՎԾ-ԳՀԱՊՁԲ-21/05

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Կահույք, Բազկաթոռներ

ՀՀ վիճակագրական կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՎԿ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/3

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Գազով աշխատող սարքերի տեղադրման աշխատանքներ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/132

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Շինարարական զանազան նյութեր

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-22/3

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ , Ավտոմեքենաների լվացման և նմանատիպ ծառայություններ

Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՍՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/75

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Ներքնակներ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/182

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Գովազդային ֆիլմերի արտադրություն

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am