Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/4-ՍԳ-04/27.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Գազեր

«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՐԱԶՋԷԿ)» ԲԲԸ
Այլ ընթացակարգ : ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/6-ԻՅ-17/23.09.19-ԱՄ ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/2-ԲՌ-02/27.06.22 ՀՋ-ԳՀ-ԱՊՁԲ/3-ԴՎ-03/27.06.22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բենզին, Դիզելային վառելիք

Մարտունու համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/28

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն
Գնանշման հարցում : ՀԿԱԾ-ԳՀԾՁԲ-22/52

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Շենքերի չափագրման ծառայություններ, Չափագրական հետազոտությունների ծառայություններ

Աբովյանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱԲՀ-ԳՀԽԾՁԲ-22/24

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Զարիշատ Արամ Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի Բժշկական Կոնտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԶՄՄԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-35/22

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Մեքենաների և դրանց շարժիչների մասեր և պարագաներ , Ավտոմեքենաների անիվներ

ՀՀ քրեակատարողական վարչություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԳՀԱՇՁԲ-22/3

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/41

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Արյունաբանական վերլուծիչներ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ԳՀԾՁԲ-2022/16-ԵՊԲՀ

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ֆինանսական լիզինգի ծառայություններ

Արմավիրի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-22/15

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am