Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

«Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԻՀԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/41

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Արյունաբանական վերլուծիչներ

Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ԳՀԾՁԲ-2022/16-ԵՊԲՀ

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ֆինանսական լիզինգի ծառայություններ

Արմավիրի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-22/15

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

ՆԻԿՈԼԱՅ ՆԱՍԻԲՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
Գնանշման հարցում : ՆԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-22/36

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Նստատեղեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/154

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Գրատախտակների մաքրման հավաքածուներ կամ պարագաներ, Ֆլիպչարտի հենակալ

Արմավիրի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՔ-ԳՀԾՁԲ-22/14

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Եղեգնաձորի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՎՁՄ-ԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/ԵԿԱ

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Սալահատակման և ասֆալտապատման աշխատանքներ

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԿԲԱԿ-ԳՀԾՁԲ-22/4

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Բժիշկ-մասնագետների կողմից մատուցվող ծառայություններ

Մասիսի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/46

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/165

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք, Ծծմբական թթու, Նատրիումի հիդրօքսիդ, Կաուստիկ սոդա, Նատրիումի կարբոնատ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am