Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոց ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՇՄԳՄՄԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21/6

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Անզգայացման սարքեր

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-21/51

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ, Լանդշաֆտային աշխատանքներ կանաչ տարածքների համար

Նոր Հաճնի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԿՄՆՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/09

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Շինարարական աշխատանքներ, Լանդշաֆտային աշխատանքներ կանաչ տարածքների համար

ՀԱԷԿ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-47/21

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Պատվերով տպագրվող նյութեր, Գովազդային կպչուն պիտակներ և երիզներ, Գովազդային ծառայություններ

ՀԱԷԿ ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՀԱԷԿ-ԳՀԾՁԲ-46/21

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Ջրի խողովակաշարերի, կոյուղու և սանիտարական տեխնիկայի հետ կապված աշխատանքներ

Պրոֆ. Ռ. Օ. Յոլյանի անվան Արյունաբանական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՅԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-21/82

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Զանազան բժշկական արտադրանք

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : TIIGS-12

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Աղբի կոնտեյներներ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
Գնանշման հարցում : ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-21-9/47

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Փորձանոթներ, Արյան խումբը որոշող ազդանյութեր (ռեագենտներ), Քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ), Լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ)

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/156

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Երկաթգծային և տրամվայի լոկոմոտիվներ և շարժակազմեր և հարակից մասեր, Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքերի և մասերի

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԱՊՁԲ-21/151

Հրապարակված է: 26.10.2021

Գնման առարկա Երկաթգծային և տրամվայի լոկոմոտիվներ և շարժակազմեր և հարակից մասեր, Ամբարձիչ և տեղափոխող սարքերի և մասերի

Բոլոր տենդերները

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77

                 094 41 60 69

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

© 2012-2021 Tender.am