Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ +374(11) 83 63 37
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

Գնումների մասնագետի ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Դասընթացներ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՊՄԱԹ-ԳՀԾՁԲ-24/24

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Ավտոմոբիլային պարկի կառավարման ծառայություններ

Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ՀԱՓԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/01

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Բենզին

Վայքի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՎՀ-ԳՀԱՊՁԲ-24/4

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Մաքրող արտադրանք, Լվացող նյութեր, Շինարարական սարքեր, Շինարարական նյութեր

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/44

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Տանիքապատման և այլ հատուկ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ, Տանիքների ծածկման և ներկման աշխատանքներ

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
Գնանշման հարցում : ԱԳՆ-ԳՀԾՁԲ-24/03

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Ապահովագրական ծառայություններ

Գորիսի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ՍՄԳԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/11

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Արյունաբանական վերլուծիչներ

Նաիրիի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԿՄՆՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/5

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Ճանապարհային գծանշումներ

Արտաշատի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԱԲԿ-ԳՀ-ԱՊՁԲ-2024/17

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր

Բերդի Բժշկական Կենտրոն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԲԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-24/08

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Բժշկական սարքեր

ՀՀ ԷԵԲՊՆ Ջրային կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-24/2-Փ

Հրապարակված է: 01.03.2024

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2023 Tender.am