Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ 091 33 17 77
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

ՈՒՂԵԿՑՈՒՄ
  • Բաժանորդի անունից գնման ընթացակարգերում մասնակցության ապահովում
  • Մրցույթային փաստաթղթերի վերաբերյալ պատվիրատուներից պարզաբանումների ստացման նպատակով հարցումների կազմակերպում
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
  • Պայմանագրի կնքման իրավական աջակցություն
  • Մրցույթի ընթացքում խախտումների հայտնաբերման և մասնակցության հայտի ապօրինի մերժման դեպքում բողոքարկման կազմակերպում
  • Բողոքարկման մարմնում և բոլոր ատյանների դատարաններում շահերի ներկայացում
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Մասիսի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-22/46

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ
Գնանշման հարցում : ՀԱԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/165

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Քիմիական արտադրանք, Ծծմբական թթու, Նատրիումի հիդրօքսիդ, Կաուստիկ սոդա, Նատրիումի կարբոնատ

Սևանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԳՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-2022/17

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան ՀՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԵԷՊԱ-ԳՀԱՊՁԲ-22/14

Հրապարակված է: 25.06.2022

Գնման առարկա Պատուհաններ, դռներ և հարակից ապրանքներ

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ունիվերսալ (մեյնֆրեյմ) համակարգիչ, Կցվող սարքեր

Արմավիրի № 9 Մանկապարտեզ
Գնանշման հարցում : ԱՔ-Թ9Մ-ԳՀԱՊՁԲ-22/6

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Արմավիրի № 4 Մանկապարտեզ
Գնանշման հարցում : ԱՔ-Թ4Մ-ԳՀԱՊՁԲ-22/3

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Զանազան սննդամթերք

Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն (ՀՎԿԱԿ) ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2022-59

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Հակապարազիտային արտադրանք, միջաասպան նյութեր և վանող նյութեր (ռեպելենտներ)

Կապանի արվեստի պետական քոլեջ ՊՈԱԿ
Գնանշման հարցում : ԿԱՊՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/3

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Երաժշտական գործիքներ, Երաժշտական գործիքների պարագաներ

Լոռի Բերդի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ԼՄԼԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/01

Հրապարակված է: 29.06.2022

Գնման առարկա Ճանապարհների կառուցման աշխատանքներ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2022 Tender.am