Հայերեն  Enlish  Русский 

 

Հայաստան, Երևան, Արշակունյաց պող.,

2 շենք, 4-րդ հարկ, տարածք 430 (քարտեզ)

Հեռախոս՝ +374(11) 83 63 37
                

Էլ.փոստ՝ [email protected]

Հետադարձ կապ

 

Գնումների մասնագետի ծառայություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Դասընթացներ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՄՈՒՏՔ

Մեծամորի համայնքապետարան
Նախաորակավորում : ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԾՁԲ-23/92

Հրապարակված է: 03.10.2023

Գնման առարկա Աուդիտորական ծառայություններ

Վարչապետի աշխատակազմ
Գնանշման հարցում : ՎԱԿՏՄ-ԳՀԾՁԲ-24/3

Հրապարակված է: 03.10.2023

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ

Վարչապետի աշխատակազմ
Գնանշման հարցում : ՎԱԲՏ-ԳՀԾՁԲ-23/40

Հրապարակված է: 03.10.2023

Գնման առարկա Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայություններ

Երևանի քաղաքապետարան
Գնանշման հարցում : ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/292

Հրապարակված է: 03.10.2023

Գնման առարկա Շքամուտքերի շինարարական աշխատանքներ

Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկ
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ԲԾ-Ա-ԳՀԱՊՁԲ-23/129

Հրապարակված է: 03.10.2023

Գնման առարկա Կտորից պայուսակներ

Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գործարան ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՐՄՄԳ-ԳՀԱՇՁԲ-ՆՈՐՈԳՈՒՄ-2023/1

Հրապարակված է: 02.10.2023

Գնման առարկա Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Ապարանի համայնքապետարան
Գնանշման հարցում : ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ- ԳՀԽԾՁԲ -96/23

Հրապարակված է: 02.10.2023

Գնման առարկա Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում

Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն ՓԲԸ
Գնանշման հարցում : ԵՄ-ԳՀԾՁԲ-23/151

Հրապարակված է: 02.10.2023

Գնման առարկա Ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայություններ

ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտե
Գնանշման հարցում : ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-24/11

Հրապարակված է: 02.10.2023

Գնման առարկա Շենքերում տեղակայված էլեկտրական սարքերի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Գնանշման հարցում : ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-23/22

Հրապարակված է: 02.10.2023

Գնման առարկա Տեխնիկական հսկողության ծառայություններ

Բոլոր տենդերները

 

 

© 2012-2023 Tender.am